Главная \ Фан ва таълим \ Ихтисослашган кенгаш семинари

Ихтисослашган кенгаш семинари

Республика ихтисослаштрилган кўз микрохирургия илмий амалий тиббиёт маркази хузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.04/30.01.2020.Tib.105.01 рақамли Илмий Кенгаш қошидаги илмий семинар

ТАРКИБИ
(14.00.08 - Офталмология)

Фамилияси, исми, отасининг исми Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
1 Каримова Муяссар Хамидовна  (Илмий семинар раиси) Республика ихтисослаштирилган кўз микрохирургия илмий амалий тиббиёт маркази, илмий ишлар бўйича директор муовини, тиббиёт фанлари доктори, профессор. 
2 Касимова Мунира Садикджановна  (Илмий семинар раиси ўринбосари) Тиббиёт ҳодимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
3 Махкамова Дилбар Камилджановна  (Илмий семинар котиби) Республика ихтисослаштирилган кўз микрохирургия илмий амалий тиббиёт маркази, тиббиёт фанлари доктори.
4 Бузруков Ботир Тулкунович Тошкент педиатрия тиббиёт институти, кафедра мудири, тиббиёт фанлари доктори, доцент.
5 Билалов Эркин Нозимович Тошкент тиббиёт академияси, кафедра мудири, тиббиёт фанлари доктори, профессор.
6 Юсупов Аминжон Азизович Самарқанд давлат тиббиёт институти, кафедра мудири, тиббиёт фанлари доктори, профессор
7 Закирходжаев Рустам Асрарович Тошкент тиббиёт академияси, тиббиёт фанлари доктори, доцент.
8 Набиев Абдували Мирзалиевич Тошкент вилоят кўз касалликлари шифохонаси, бош шифокори, тиббиёт фанлари доктори.
9 Юлдашева Нодира Махмуджановна Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий-амалий тиббиёт маркази, бўлим илмий рахбари, тиббиёт фанлари доктори.
10 ОАК эксперт кенгаши аъзоси  
11 Зохидов Улугбек Боситович "Vizuvex medical center" хусусий корхона рахбари, тиббиёт фанлари доктори.
12 Даминова Лола Тургунпўлатовна Тошкент давлат стомотология институти, кафедра профессори, тиббиёт фанлари доктори.
13 Исламов Зиёвуддин Садриддинович Тошкент педиатрия тиббиёт институти, кафедра ассистенти, тиббиёт фанлари доктори
14

Джамалова Ширин Абдумуратовна

Республика ихтисослаштирилган кўз микрохирургия илмий-амалий тиббиёт маркази, тиббиёт фанлари доктори, доцент
15 Янгиева Нодира Рахимовна Тошкент давлат стоматология институти, кафедра мудири, тиббиёт фанлари доктори, доцент
16 Хамраева Гавхар Хусановна Тиббиёт ходимларнинг касбий малакасини ривожлантириш маркази, кафедра ассистенти, тиббиёт фанлари доктори,
17 Нарзикулова Кумри Исламовна Тошкент тиббиёт академияси, кафедра доценти, тиббиёт фанлари доктори.